Thông tin thanh toán

Thanh toán chuyển khoản

- Ngân hàng TECHCOMBANK - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
- Chi nhánh: Hà Nội
- Số tài khoản: 19035875460012
- Chủ tài khoản: NGUYỄN TRUNG KIÊN
- Nội dung chuyển khoản: Số điện thoại đặt hàng
Ví dụ: 0366348747.