Quy cách đóng gói

1. Tiêu chí đóng gói sách, sổ và màu

- Đảm bảo hàng nguyên vẹn đến tay khách hàng
- Mẹo: Gấp hai tai hộp vào phía trong để cố định sách trong hộp. Nếu đơn hàng có màu, thiệp thì để ở giữa 2 quyển sách để tránh va đập.
Quy cách đóng gói
Quy cách đóng gói