KẾ HOẠCH: Mang Thai Tháng Thứ 3 Thật Dễ Dàng

KẾ HOẠCH: Mang Thai Tháng Thứ 3 Thật Dễ Dàng
KẾ HOẠCH: Mang Thai Tháng Thứ 3 Thật Dễ Dàng.
Xem thêm: https://www.daucare.com/app?ref=37660571&utm_source=4439550346

Đây là Lịch Mẹ Bầu của Mẹ Bơ.
Mỗi ngày, Mẹ Bơ đều tô đậm ở ô checklist để đếm ngược đến ngày được gặp Bơ.
Mẹ đã biết Bơ có thể mút tay rồi nè.
Mẹ còn lên kế hoạch những việc cần chuẩn bị nữa.
Ghi chú của Mẹ Bơ là ngủ sớm và tìm lớp yoga bầu.
Mẹ mua Lịch Mẹ Bầu tại https://www.nhadau.com.vn/p/shop.html?product_id=154

Mang thai tháng thứ 3 thật dễ dàng, hãy như Mẹ Bơ nhé!
-----
Nhà Đậu - Mua sản phẩm tốt nhất cho Mẹ Bầu: https://www.nhadau.com.vn/?utm_source=4439550346
-----
Đậu Care - Kiến thức chăm sóc Mẹ Bầu theo tuần thai: https://www.daucare.com/?utm_source=4439550346
-----
Đậu Box - Đăng ký box mang thai tiết kiệm theo tháng: https://www.daubox.com/?utm_source=4439550346
-----
Tham gia nhóm Học Làm Mẹ: https://www.facebook.com/groups/1308630342804914
-----
🤰 Nhà Đậu Chăm Sóc Cho Mẹ Bầu
☎️ Hotline 0868827394
🏠 54/44 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
-----
#NhàĐậu #bầu #bầuxinh #bầubí #mangthai #mẹbầu #landaulamme #mebauangi #mẹvàbé #mevabe #momtobe #pregnancy #pregnant #embecuame #thainhi #mẹ #beingmom #healthysnack #mẹbỉmsữa #mebimsua #nhadau