Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán

Nhà Đậu cung cấp các hình thức thanh toán thuận tiện nhất cho khách hàng. Khách hàng có thể lựa chọn một trong những hình thức thanh toán sau:

1. Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
Thông tin chuyển khoản:
- Chủ TK: Công ty TNHH MTV Đậu Care
- Số TK: 4668
- Ngân hàng: VPBank - CN Hà Thành
2. Nhận hàng và thanh toán trực tiếp