Quy định và Chính sách chung

Quy định và Chính sách chung

1. Định nghĩa 

- Tên website Thương mại điện tử: website TMĐT nhadau.com.vn do Công ty TNHH MTV Đậu Care phát triển với tên miền website là: nhadau.com.vn (sau đây gọi tắt là “website TMĐT Nhà Đậu”)
- Người dùng cần tuân thủ các Quy định và Chính sách của website Thương mại điện tử như: chính sách bảo mật, chính sách đổi trả, hình thức thanh toán,…
*Phân loại thành viên trên website Thương mại điện tử:
- Người bán: Công ty TNHH MTV Đậu Care.
- Người mua (khách hàng): là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng sản phẩm được đăng bán trên website TMĐT Nhà Đậu.
- Thành viên: bao gồm cả người bán và người mua.

2. Quy định chung

- Webiste Thương mại điện tử (TMĐT) nhadau.com.vn (Nhà Đậu) do Công ty TNHH MTV Đậu Care thực hiện hoạt động và vận hành. 
- Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại website TMĐT Nhà Đậu được tự do thỏa thuận các giao dịch trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm và không trái với quy định của pháp luật.
- Thông tin cá nhân của khách hàng phải được bảo mật, không được chia sẻ thông tin với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của khách hàng.
- Sản phẩm tham gia giao dịch trên website TMĐT Nhà Đậu phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
- Cung cấp sản phẩm chất lượng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
- Hoạt động mua bán/trao đổi hoặc thông tin qua website TMĐT Nhà Đậu phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của mọi người. Người bán sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm do người bán cung cấp trên website TMĐT Nhà Đậu. Các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch sẽ căn cứ vào các bằng chứng và quy định của pháp luật hiện hành.
- Tất cả nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào website TMĐT Nhà Đậu phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng nội dung trong Quy chế của website TMĐT Nhà Đậu.
- Nguyên tắc này được áp dụng cho tất cả các thành viên tham gia sử dụng dịch vụ trên website TMĐT Nhà Đậu.