Quy trình xử lý khiếu nại

Quy trình xử lý khiếu nại

Nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng, Nhà Đậu luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến các giao dịch tại sàn thương mại điện tử nhadau.com.vn. Khi phát sinh khiếu nại, Nhà Đậu đề cao phương thức hòa giải, thương lượng trên tinh thần thiện chí tìm phương án giải quyết hợp lý. 
Quy trinh xử lý cụ thể:
Bước 1: Khách hàng liên hệ Nhà Đậu thông qua các phương thức liên hệ trên website để khiếu nại.
Bước 2: Nhà Đậu tiếp nhận khiếu nại, kiểm tra xác thực thông tin nhận được.
Bước 3: Xử lý thông tin khiếu nại trên tinh thần hợp tác, thiện chí, thoả thuận với khách hàng về phương án giải quyết.
Thời gian xử lý khiếu nại: không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được thông tin khiếu nại.