Sách Hành Trình Mang Thai đáng mua dành cho Mẹ Bầu

Cảm ơn Mẹ thehealthstore_offical đã đánh giá sản phẩm Sổ Hành Trình Mang Thai: Giúp Mẹ Lên Kế Hoạch Chu Đáo Và Lưu Giữ Kỷ Niệm Mang Thai

"Chất liệu giấy đẹp, nhiều thông tin khá hữu ích, ghi lại được hành trình mang thai, nhiều trang phân bố chưa hợp kiểu mình mong muốn lắm nhưng là form chung rồi sẽ là gợi ý cho nhiều mẹ bầu chưa biết nên viết gì

Cũng đáng mua nếu mẹ chăm viết cho con"

Sách Hành Trình Mang Thai đáng mua dành cho Mẹ Bầu

Nhà Đậu cảm ơn mình đã đánh giá 5 sao cho Nhà Đậu ạ. Đánh giá của mình là động lực giúp Nhà Đậu không ngừng cố gắng cải thiện chất lượng dịch vụ và sản phẩm ạ

[109]